cahangirlik

cahangirlik
is. Başqa ölkələri istila etməyə çalışan, bütün dünyanı tutmaq üçün göstərilən meyil və hərəkət; imperializm. Müstəmləkə və cahangirlik arzusunda olan dövlətlər heç bir vaxt gücsüz xalqa rəhm etməyəcəklər, onun torpaqlarını zəbt edib özünü əsarət altına alacaqlar. M. İ..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • kişvərgüşai — f. ölkələr alma; cahangirlik …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • cahandarlıq — is. klas. Cahangirlik, hökmdarlıq, padşahlıq. <Yusif şahın> . . əql və fərasətindən, . . cahandarlığından elçi və əmələsi vəcd etdilər. M. F. A.. Bu əsəri «Fərhad və Şirin» sərlövhəsi altında yazmalı idim, lakin Fərhadın sənət və eşqinə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kal — sif. 1. Dəyməmiş, yetişməmiş, göy. Kal yemiş. Kal tut. Kal alça. – <Hurizadın> . . tükləri məzəli bir rəng alar – gah qarğıdalı saçağına, gah da kal qarpıza bənzər. Ç.. Nəbi güllə atsa düzdə, ya dikdə; Tağlar meyvəsini yerə kal salar. M. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”